nuclear industry, production of energy, refinery, shipbuilding and port industry, oil and gas industry
duperrier industrie
O SPOLEČNOSTI KONTAKT
HYDRAULICKÉ NAPÍNÁKY INDUKČNÍ VYHŘÍVÁNÍ HYDRAULICKÉ MOMENTOVÉ KLÍČE

 

INDUKČNÍ VYHŘÍVÁNÍ

 

MATERIÁL

PŘEDPĚTÍ  ŠROUBŮ METODOU INDUKCE
brasage par induction
Indukční pájení na pozici
Vodní turbíny
brasage par induction
 
Parní turbíny

RYCHLÁ INSTALACE serrage par inductionPřenosný stroj
serrage par inductionIntegrované chlazení (bez nutnosti připojení vody)
serrage par inductionPouze jedna elektrická zásuvka
 

RYCHLOST PRÁCE

serrage par induction Spojovací materiál je zahříván v jejich efektivní části
serrage par induction Nízká teplota ohřevu
serrage par induction Natažení šroubu dosaženo za  2 až 3 násobně kratší

     čas než při tradičním způsobu ohřevu
serrage par induction Velmi krátká doba ochlazování  

 

JEDNODUCHOST POUŽITÍ serrage par induction Pouze jeden pracovník obsluhy na stroj
serrage par induction Dálkové ovládání stroje na držáku indukční tyče
 

BEZPEČNOST PRÁCE OBSLUHY Chladná indukční tyč i matice
V souladu s EC standardy
 

BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ

serrage par induction Nedochází k přehřátí šroubu
serrage par induction Nedochází k tepelnému kontaktu mezi indukční tyčí

     a šroubem
serrage par induction Velmi důležitá větší vůle indukční tyče ve šroubu

 

ÚDRŽBA serrage par induction Indukční tyč je v případě závady lehce opravitelná
serrage par induction Zjednodušená údržba
 

I  Top   I I   Hydraulické napínáky   I   Indukční vyhřívání I   Hydraulické momentové klíče  I
I   O společnosti I   Kontakt   I

DUPERRIER INDUSTRIE
Počernická 96, 108 00 PRAHA 10, Česká republika
Tel.: +420 296 411 401 - Fax: +420 296 411 403
WEB : http://www.duperrier-industrie.fr/czech - E-mail :
r.perdula@ccft-fcok.cz

webmaster impakt industries tél 03 24 26 64 26